Rybářský kroužek je rozdĕlen na dvĕ skupiny a to Rýmařov a Břidličná.

 

Rýmařovská skupina má dva vedoucí: Petr Mácka, Zdeněk Tkadleček
do kroužku v současné dobĕ chodí 17 dĕtí

 

Kroužek v Břidličné vede p. Krečmer a chodí do nĕj 15 dĕtí.

 

Oba kroužky se zúčastnili v roce 2013 v soutĕži "Zlatá udice" a rovnĕž letního soustředĕní na Slezské Hartĕ a to v těchto termínech.

Břidličná 30.6.2013 - 4.7.2013
Rýmařov 12.7.2013 - 14.7.2013