Naše MO Rýmařov provozuje dva rybářské kroužky, a to ve městě Rýmařov a Břidličná.

 

Kroužek v Rýmařově s vedoucími: Petr Mácka (725 686 710), Zdeněk Tkadleček (603 460 214)
do který navštěvuje v současné dobĕ 25 dĕtí.

 

Kroužek v Břidličné vede p. Krečmer (604 647 258) a chodí do nĕj 15 dĕtí.

 

Oba kroužky se každoročně zúčastňují vzdělávacích programů, závodů a také letních soustředĕní s pobytem u vody.