Včera odpoledne byli vysazeni duháci na Podolák a Moravici 7 na obvyklá místa a rovněž na Harachov.

z informací výboru 

V.Zábranský