Vážení ryybáři,

OD 13.6.2019 VČETNĚ JE ZÁKAZ RYBOLOVU NA EDROVICKÉM RYBNÍKU Z DŮVODU VYSAZENÍ RYB A TO AŽ DO 

22.6.2019.

UKONČENÍ HÁJENÍ BUDE ZAHÁJENO:22.6.2019

RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY

SOUTĚŽNÍ RYBOU JE KAPR

PŘÍPADNĚ ULOVENÝ PSTRUH MUSÍ BÝT IHNED BEZ MĚŘENÍ ŠETRNĚ VRÁCEN ZPĚT DO VODY

STARTOVNÉ:200 Kč

MÍSTA SE LOSUJÍ A ZAHÁJENÍ JE OD 6:00 HOD

START ZÁVODŮ V 7:00 HOD A UKONČENÍ VE 13:00 HOD

 

z informací výboru

V.Zábranský