Zápis z VČS MO Rýmařov

http://www.rybarirymarov.cz/                    ze dne 16.3. 2019

 

 

 

 

 

Účast: přítomno 69 z 451 tj. 15,2 % členů dle prezenční listiny

 

 

 

1.    Zahájení VČS

 

Vzhledem k neschopnosti usnášení bylo zahájení VČS odloženo o 15 min. Poté

 

Předseda p. Karel Božek provedl zahájení VČS. Ve svém úvodním slově přivítal všechny přítomné členy a předal řízení schůze p. Jaroslavu Kalovi

 

 

 

2.    Přečtení a schválení programu jednatel p. Jaroslav Kala

 

 

 

3.    Uctění památky minutou ticha za zemřelé členy organizace

 

 

 

4.    Volba mandátové komise

 

Jednohlasně byli jednohlasně zvoleni – (předseda) p. Radek Bajgr, (členové) p. František Čecháček

 

 

 

5.    Volba návrhové komise

 

Jednohlasně byli jednohlasně zvoleni – (předseda) p. Vojtěch Zábranský , členové : p. Machalíček , p.Martin Horský .

 

 

 

6.    Volba delegáta na územní konferenci do Ostravy

 

Jednohlasně byl zvolen – František Čermák, náhradník (předseda p. Karel Božek).

 

 

 

7.     Zpráva předsedy

 

 

 

Předseda p. Božek  ještě jednou přivítal všechny přítomné na VČS. Předseda ve své zprávě seznámil přítomné se složením nového výboru MO ČRS Rýmařov , který vzešel v loňském roce z voleb. Předseda Karel Božek , místopředseda David Zemánek , pokladník Pavel Zámečník, jednatel Martin Horský , hospodář František Čermák , zástupce František Jurčo, členové Jaroslav Kala , Radek Bajgr. Dozorčí komise předseda Antonín Vlček , zástupce Kamil Mach. Ve své zprávě zmínil žádost naší organizace do Ostravy ve věci omezení docházky na revír Podolský potok a snížení počtu ulovených ušlechtilých ryb na 1 ks denně a 2 za týden. Návrh byl v Ostravě zamítnut. Schválena byla pouze horní míra kapra obecného na 65 cm. V minulém roce organizace zaměstnala přes Úřad práce jednoho zaměstnance na údržbu našich revírů , pana Lubomíra Jaše. Děkujeme za odvedenou práci. V loňském roce se naše revíry potýkaly se suchem.

 

V lednu letošního roku výbor MO ČRS Rýmařov vyhlásil výběrové řízení na pronájem líhně v Břidličné . Vyvolávací cena byla stanovena na 40 tis. Kč za rok na dobu 5 let. Soutěž vyhrál pan Sláma.

 

Předseda vyzval členy k dodržování rybářského řádu. S blížícím se jarem se připravuje zarybňovací plán , který spojíme s rybářskými závody. Předseda informoval o stavu revíru Rýžoviště.

 

Nyní několik novinek a změn. V Přerově 9.2.2019 se konal aktiv předsedů místních organizací . Projednávala se možnost navýšení Fondu rozvoje revírů(FRR) , který by byl použit hlavně na nákup vodních ploch do majetku Územního svazu. Tohoto aktivu se zúčastnilo 41 MO z 60 MO. Jako nejefektivnější variantu Výbor územního svazu doporučuje upravit status FRR a pro období od roku 2020 zvýšit pro členy našeho ÚS ceny všech ročních povolenek o 200 Kč kromě Jihomoravských. Pokud ÚS schválí tento návrh , bude možno zahájit nákup vybraných vodních ploch. Pak je reálný předpoklad , že v roce 2021 bude ve FRR dostatek financí pro zahájení nákupu vybraných ploch. V diskuzi vystoupili zástupci MO Bartošovic, Krnova, Karviné , Hustopečí ,Vítkova , Třince a Bílovce. Nezazněl jediný názor proti navrženému návrhu zvýšení povolenek.

 

Nyní několik poznámek ke změnám v našem ÚS. Míra okouna říčního je 15 cm ,míra lipana podhorního je 30 cm (platí pro náš ÚS , na revírech Rady ČRS je míra 40 cm, (ostatní ÚS dle jejich bližších podmínek výkonu Rybářského práva). Úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks denně a 15 ks týdně. V období 1.1. – 15.6. 2019 platí zákaz používání dvoj a trojháčků. Celoročně platí zákaz vylovovacího háku (gafu). V období 1.1. – 15.6.2019 je upraven způsob lovu na MP při lovu na umělou mušku a muškařením – viz. BPVRP. Pokud jde o srkačky , tak je Ostrava nezrušila. Pokud někde vycestujete na lov , vždy si řádně prostudujte , jaké jsou v místě podmínky rybolovu , které daná organizace vyžaduje v dodatku ČRS.

 

Předseda ve zprávě informoval o členovi p. Sigmundovi , který porušil Rybářský řád a následně byl řešen Dozorčí komisí . Byl vyloučen z ČRS v minulém roce.

 

Závěrem předseda p. Božek informoval o místech , kde jsou styčná místa pro informovanost členů. První místo je prodejna rybářských potřeb na náměstí v Rýmařově  a druhé místo – výdejní místo povolenek je u p. Maška na ul. Jesenická v Rýmařově. Vývěsní informační tabule je na ul. Havlíčkova od Pradědu dolů. Nejčerstvější a aktuální zprávy naleznete na webových stránkách www.rymarovrybari.cz . Děkuji za pozornost , přeji mnoho zážitků u vody a Petru zdar.

 

 

 

8.     Zpráva Hospodáře

 

Hospodář, RNDr. František Čermák přivítal všechny přítomné členy a přečetl zprávu.

 

 

 

·       Hospodář začal zarybňovacím plánem za rok 2018 a zarybňovacím plánem na rok 2019

 

·       Dalším bodem zprávy bylo zhodnocení úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech za rok 2018

 

·       Město revitalizovalo rybník v Harachově, který vznikl propojením dvou rybníčků. Revír se bude jmenovat Harachov 1. Jedná se  o pstruhový revír. Lovit se může jen na přívlač a muškaření. Nástraha může mít pouze jeden jednoháček bez protihrotu.

 

·       Město obdrželo dotace na dva rybníky. Jeden na Mudlovém potoce nad Lomem II u včelína a druhý pod benzinkou (cca 1 ha). Rybník bude přibližně o rozloze 1ha. S jeho stavbou se již započalo v letošním roce.

 

·       Hospodář zhodnotil chov kapra – Jamartické ryníčky , který byl úspěšný a v tomto trendu doporučuje pokračovat . Odchovaní kapříci byly vysazeni do našich revírů.

 

·       Hospodář přednesl otázku navýšení financí na fond rozvoje rezerv.

 

·       Hospodář poděkoval za vstřícnost a spolupráci s městem Rýmařov.

 

 

 

Hospodář na závěr své zprávy popřál všem přítomným mnoho úspěchů do nové sezóny.

 

 

 

 

 

9.     Zpráva o finančním hospodaření organizace

 

Pokladník, p. Pavel Zámečník popřál hodně štěstí do nově se probouzející sezony.

 

Následně seznámil ČS s finanční zprávou a hospodařením naší MO ČRS Rýmařov za rok 2018. Finanční situace v naší MO je dle názoru pokladníka dobrá. Za minulý rok 2018 jsme ušetřili nějaké finanční prostředky . Na konci roku byl stav na účtě 700.610,63 Kč a v pokladně bylo v hotovosti 56 Kč.

 

Nemalé výdaje byly poskytnuty na zakoupení křovinořezu v hodnotě 25.000,- Kč i s příslušnými OOPP a jako interaktivní část výuky naši dětí v rybářském kroužku byla zakoupena televize a s připojením na internet.

 

Na žádost hospodáře byl také zakoupen oximeter v hodnotě 7.500,- Kč na měření hodnoty kyslíku ve vodě na našich revírech. Měření bylo prováděno za účelem předejití možného úhynu ryb a hlavně násadových kapříků na chovných rybnících v Jamarticích.

 

Jako velkou finanční podporu do dalších let lze chápat pronájem líhně v Břidličné za cenu 40.000,- Kč za kalendářní rok vysoutěženou obálkovou metodou. Tyto prostředky se budeme snažit využít hlavně na komfortnější zarybnění našich revírů.

 

Závěrem popřál hodně úspěchů nejen v rybářské sezoně , ale i v soukromém životě a hlavně pevné zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

10. Zpráva vedoucího výchovy mládeže

 

Vedoucí výchovy mládeže p. Zdeněk Kadleček přivítal přítomné členy.

 

 

 

Ve zprávě informoval o činnostech rybářského kroužku za rok 2018:

 

 

 

·       Naše místní organizace provozuje 2 kroužky. Jeden v Rýmařově, který vede

 

 p. Zdeněk Kadleček a Petr Mácka, a druhý je v Břidličné vedený Jaromírem Krečmerem. V Rýmařově je v kroužku 26 dětí , z toho 5 děvčat , v Břidličné je v kroužku 20 dětí , z toho 3 děvčata.

 

·       V rove 2018 byla běžná klubová činnost zaměřena hlavně na výuku předpisů , přípravu vybavení k vodě , poznávání ryb , rostlin a přírody a samozřejmě chytání ryb.

 

·       Velká pozornost věnována nováčkům a jejich přípravě ke zkouškám na získání rybářského lístku (Rýmařov 9 a Břidličná 7 nováčků). Všichni u zkoušky uspěli.

 

·       Děti se zúčastnily zájezdu na Dlouhé Stráně , líhně , v květnu a září – rybářské závody a v červenci několikadenního pobytu na Slezské Hartě.

 

·       Sezona ukončena v říjnu 2018 lovem pstruha duhového na rybníčku u hotelu Slunce spolu s rodiči a nováčky.

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti na rok 2019:

 

 

 

·       Od ledna do března rybolovná technika , opakování rybářských předpisů.

 

·       Přednáška lov feeder se uskutečnila Dr. Strnadel (děkujeme).

 

·       Začátkem dubna zahájení sezony , úklid odpadků.

 

·       Pomoc při výlovech chovných rybníčků – sběr škeblí.

 

·       Duben návštěva pstruží líhně v Domašově nad Bystřicí

 

·       Konec dubna 2019 zájezd do vodního světa v Modré , ZOO Lešná.

 

·       Po zarybnění Edrovičáku duhákem zajistit jeden den lovu pro mladé rybáře.

 

·       Tylovský rybník 3 denní soustředění – prázdniny.

 

·        

 

·       Září - opakování náborového chytání na našem rybníčku, který si sami zarybníme, a doufáme, že bude stejně úspěšné jako loni.

 

·       V říjnu proběhnou poslední závody na Edrovickém rybníku.

 

·       V červenci 3 denní soustředění na Slezské Hartě pod stany , v srpnu 3 dny na soukromém revíru „Čertovy rybníky u Mohelna“.

 

·       V září se uskuteční rybářské závody a sezona se zakončí v říjnu tradičním lovením pstruha v našem rybníčku a posezením s rodiči.

 

 

 

·       Závěrem chceme poděkovat našim sponzorům , mezi které patří především město Rýmařov , naše MO ČRS ,rybářství  Tylov , prodejna rybářských potřeb Rýmařov a dalším , se kterými náš kroužek spolupracuje.

 

 

 

 

 

 

 

11. Zpráva vedoucího dozorčí komise

 

 

 

Zprávu dozorčí komise MO Rýmařov přednesl předseda p. Antonín Vlček.

 

 

 

·       Všem přítomným sdělil složení dozorčí komise pro rok 2019.

 

·       PŘEDSEDA p. Vlček, ČLENOVÉ p. Kamil Mach , Stanislav Mašek a náhradník Jan Moises.

 

·       DK po celý rok dohlížela na činnost výboru MO Rýmařov ČRS, prováděla kontrolu při zarybňování společně s hospodářem RNDr. Čermákem nebo s jinou pověřenou osobou.  

 

·       Dozorčí komise provedla v únoru 2019  kontrolu účetních dokladů MO, které vede účetní  pa. Beranová.  Kontrola neshledala žádné závažné  nedostatky v účetních dokladech MO až na některé nečitelné podpisy. Vše je doloženo zápisem ze dne 24.2.2019.

 

 

 

 

 

·       DK MOČRS Rýmařov jako kárný orgán MO projednala v roce 2018 pouze jeden přestupek  proti porušení BPVRP .

 

·       Byla to kauza pana Sigmunda , kterého rybářská stráž p. Pospíšil přistihla při hrubém porušení Stanov a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Pan Sigmund dostal písemně od Dozorčí komise dopis , aby vrátil členský průkaz a povolenku za rok 2018 . Do dnešního dne to pan Sigmund neučinil. Byl upozorněn , že pokud bude rybařit na revírech bude posuzován jako pytlák.

 

Závěrem p. Vlček poděkoval za pozornost a popřál mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zpráva Jednatele

 

 

 

Jednatel p. Martin Horský  přivítal členy MO ČRS na výroční schůzi a popřál jim hodně štěstí v nadcházejícím roce 2019. Jeho zpráva se týkala hlavně dvou bodů.

 

První bod se týkal vrácení a hlavně špatně vyplněných povolenek. Oznámil , že po dohodě a následném schválení celého výboru MO ČRS Rýmařov bude od příštího roku pokutováno pozdní odevzdání a také nesprávné vyplněnní povolenky pod pokutou 100 Kč. Další bod se týkal nepřítomnosti vedoucího rybářské stráže a kontrol. Revíry budou v následujícím období více kontrolovány a hlídány členy RS.

 

 

 

13. Přestávka - Občerstvení

 

 

 

14.Předání odměn vyznamenaným

 

 

 

Výbor MO ČRS Rýmařov odměnil jubilanty za dlouhodobou spolupráci   MO a dlouhodobé členství pana Františka Sabo , J. Čikla st.

 

 

 

 

 

15.Zpráva mandátové komise

 

 

 

Předseda mandátové komise pan Radek Bajgr  předal zprávu mandátové komise řídícímu ČS p. Kalovi, který seznámil přítomné s Jednacím řádem a to konkrétně s čl. 21 odstavec 2 písmeno b,c,d. 

 

Poté konstatoval, že s přihlédnutím k jednacímu řádu je členská schůze usnášeníschopná.

 

Počet registrovaných členů: 451

 

Počet přítomných členů:         69   tj.  15,2 %

 

 

 

 

 

16. Diskuse:

 

Diskusi otevřel p. Jaroslav Kala. V následující diskusi odpovídali členové výboru na dotazy z pléna. Z diskuse vzešel návrh do usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V diskusi se probíralo:

 

 

 

·       Členové MO začali diskusi tak jako každý rok kritikou mířenou na lov z loděk v zátokách a na slepých ramenech na revíru Harta..

 

·       Otázka brigádnických hodin , povolenky cena

 

·       Nádrž na Novopolském potoce zodpověděl F. Čermák , J. Kala.

 

·       Vysazování dravců v jarních měsících.

 

·       Za rybářskou stráž (profi) p. Pospíšil podal informace o změnách v rybářském řádu . Upozornil zejména na mušku do 3 cm , kuchání ryb u vody , šetrné zacházení s ulovenou rybou , vypisování docházky k vodě.

 

·       Diskutovaná otázka ceny povolenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

VČS MO RÝMAŘOV – ZE DNE 16. 3. 2019

 

 

 

 

 

1.)VČS schvaluje:

 

·       zprávu předsedy, včetně všech podaných informací

 

·       zprávu hospodáře, včetně všech podaných informací

 

·       zprávu pokladního, včetně všech podaných informací

 

·       zprávu vedoucího, výchovy mládeže

 

·       zprávu jednatele

 

 

 

 

 

2.)VČS bere na vědomí:

 

·       zprávu dozorčího komise

 

 

 

 

 

 

 

3.)VČS pověřuje:

 

 

 

1)Martina Horského jako delegáta na konferenci VÚS Ostrava, náhradník bude nově zvolený předseda nebo jednatel organizace.

 

2)Výbor MO k projednání navýšení ceny povolenek s tím , že při koupi revíru by se měla spolupodílet MO.

 

3)Výbor MO k vyjádření nesouhlasu s lovem z loděk na Slezské Hartě v zátokách.

 

4)Výbor MO k prodeji chatky v Tylově – obálkovou metodou.

 

 

 

 

 

 

 

4.)VČS:

 

 

 

1)    Blahopřeje všem vyznamenaným

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.)VČS ukládá:

 

 

 

1.)Postihnout člena MO za pozdě a špatně vyplněnou povolenku pokutou 100,- Kč.

 

2.)Projednat ve výboru MO možnost bezhotovostního placení povolenek a členských    

 

      známek.

 

3.)Delegátovi MO na konferenci navrhnout modernizaci programu „ Ryby profesional“.

 

 

 

 

 

 

 

21.  Závěr

 

V závěrečném slovu předseda organizace poděkoval za účast a jménem organizace se

 

s členskou schůzi rozloučil a popřál hodně rybářských úspěchů a hezkých zážitků u vody, poté VČS ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Kala                                                                                         Ověřil: Karel Božek